23-24 listopada 2023, Warszawa/on-line

Miejsce konferencji:
Golden Floor Centrum
Al. Jerozolimskie 65/79
00-697 Warszawa
(budynek Centrum LIM, lokalizacja Hotelu Marriott)

Warsztat – 24 listopada 2023

„Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych po zmianach”

PROGRAM:

 • Podwyższenie odpisu na ZFŚS od 1 lipca 2023 r.
 • Podwyższenie wysokości odpisu na ZFŚS od 1 lipca 2023 r. – art. 3 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023 oraz niektórych innych ustaw
 • Naliczanie odpisu socjalnego za 2023 r. – przykładowe wyliczenia
 • Świadczenie urlopowe w 2023 r. – podwyższenie wysokości świadczenia urlopowego w trakcie roku
 • Wyrównanie świadczenia urlopowego wypłaconego między 1 lipca 2023 r. a 10 sierpnia 2023 r.
 • Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (ZFŚS)
 • Zakres przedmiotowy ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych
 • Który pracodawca musi, a który może utworzyć ZFŚS?
 • Który pracodawca i jak może zrezygnować z tworzenia Funduszu lub obniżyć odpis na ZFŚS?
 • Procedura utworzenia ZFŚS: terminy, przedstawiciel załogi, opracowanie Regulaminu
 • Jakie świadczenia pracodawca może finansować z ZFŚS?
 • Jakie świadczenia nie mogą być finansowane z ZFŚS?
 • Osoby uprawnione do korzystania z ZFŚS z mocy ustawy i na mocy postanowień Regulaminu ZFŚS
 • Czy podczas przyznawania świadczeń z ZFŚS można pominąć osoby na urlopach macierzyńskich i wychowawczych?
 • Regulamin zakładowego ZFŚS
 • Kryteria udzielania pomocy socjalnej
 • Świadczenie urlopowe
 • Świadczenie urlopowe – który pracodawca może je wypłacać zamiast tworzenia ZFŚS?
 • Świadczenie urlopowe a „grusza” – podobieństwa i różnice
 • Jak określać kryterium socjalne czyli sytuację życiową, rodzinną i materialną osoby uprawnionej?
 • Czy pracodawca może różnicować progi dochodowe i rodzaj świadczeń dla pracowników i byłych pracowników – emerytów i rencistów?
 • Weryfikacja oświadczeń o sytuacji socjalnej a ochrona danych osobowych a RODO w praktyce
 • Świadczenia 800+, 500+, 300+ a oświadczenia o sytuacji socjalnej
 • Kalendarz obowiązków związanych z działalnością socjalną w 2023 r.
 • Działalność socjalna kosztem uzyskania przychodów
 • Jak podwyższyć odpis na ZFŚS, by był on kosztem uzyskania przychodów
 • Wspólna działalność socjalna?
 • Rozliczenie świadczeń z ZFŚS na listach płac
 • Przychód ze świadczeń z ZFŚS – definicja, moment powstania
 • Jakie świadczenia socjalne nie generują przychodu?
 • Zwolnienia podatkowe
 • Zwolnienia składkowe
 • Zwolnienia zerowy PIT a świadczenia z ZFŚS
 • Zestawienie świadczeń z ZFŚS otrzymanych przez pracownika wolnych od podatku i składek ZUS
 • Zestawienie świadczeń z ZFŚS otrzymanych przez zleceniobiorcę wolnych od podatku i składek ZUS
 • Zestawienie świadczeń z ZFŚS otrzymanych przez emerytów – byłych pracowników wolnych od podatku i składek ZUS
 • Świadczenia socjalne – najnowsze interpretacje podatkowe w zakresie zwolnień podatkowych
 • Świadczenia socjalne – najnowsze interpretacje ZUS
 • Wyższy limit zwolnienia podatkowego świadczeń socjalnych w 2023 r.
 • Zasady naliczania zaliczki na podatek od osoby uzyskującej świadczenia finansowane z ZFŚS w przypadku:
  • pracownika,
  • byłego pracownika,
  • zleceniobiorcy,
  • byłego pracownika – emeryta, rencisty,
  • członka rodziny,
  • innych osób.
 • Ograniczenie składki zdrowotnej do wysokości zaliczki (2021) a świadczenia socjalne opodatkowane ale zwolnione ze składek
 • Brak obowiązku pobrania zaliczki na podatek, gdy płatnik nie wypłaca świadczeń pieniężnych a pracownik lub były pracownik otrzymał świadczenia opodatkowane z ZFŚS
 • Kiedy powstaje przychód z kafeterii – w momencie doładowania punktów na platformie czy w momencie ich wykorzystania?
 • Czy podatnik może skorzystać ze zwolnień pracowniczych i emeryckich w jednym roku?
 • System informatyczny do zarządzania ZFŚS a zwolnienia podatkowe
 • Potrącenia z ZFŚS
 • Skutki odwołania stanu „zagrożenia epidemicznego” dla obowiązków socjalnych
 • Omówienie wzorów dokumentów niezbędnych do prawidłowego prowadzenia ZFŚS
 • Konsekwencje naruszania ustawy o ZFŚS
 • Kto kontroluje ZFŚS?
 • Kiedy ZUS może zanegować zwolnienie świadczeń socjalnych ze składek ZUS?
 • Urząd Skarbowy a kontrola podatkowa świadczeń z ZFŚS
 • PIP – najczęściej popełniane błędy przez pracodawców w zakresie działalności socjalnej
 • Pytania i odpowiedzi

Każdy uczestnik otrzyma komplet przykładowych wzorów niezbędnych do utworzenia i zarządzania ZFŚS w wersji elektronicznej w formacie: PDF, WORD, ODT.

Każdy uczestnik otrzyma możliwość zakupu książki „ZFŚS od A do Z” autorstwa Piotra Ciborskiego i Moniki Cieślak w cenie 157,50 zł

Agenda szkolenia:

08:30 – 09:00 REJESTRACJA UCZESTNIKÓW
09:00 – 10:30 ZAJĘCIA
10:30 – 10:45 PRZERWA
10:45 – 12:15 ZAJĘCIA
12:15 – 12:45 PRZERWA NA LUNCH
12:45 – 14:15 ZAJĘCIA
14:15 – 14:30 PRZERWA
14:30 – 16:00 ZAJĘCIA
16:00 – 16:05 ZAKOŃCZENIE WARSZTATU

WYKŁADOWCA

Slide
Monika Cieślak

Prawnik, długoletni szef działu personalnego, doświadczony praktyk od kilkunastu lat zajmujący się zagadnieniami związanymi z rachubą płac. Jej wiedza prawnicza w połączeniu z doświadczeniem zawodowym przekłada się na najwyższy poziom merytoryczny szkolenia i jednocześnie jego praktyczny charakter, uwzględniający aktualne problemy występujące w pracy działów kadrowo-płacowych.
Autorka i współautorka wielu książek z zakresu rachuby płac i licznych artykułów poświęconych problematyce prawa pracy, prawa podatkowego i ubezpieczeń społecznych, publikowanych w wydawnictwach specjalistycznych.

Slide
CENA
STACJONARNIE

KONFERENCJA + WARSZTAT STACJONARNY
(1350 ZŁ + VAT)

KONFERENCJA STACJONARNA
(790 ZŁ + VAT)

WARSZTAT STACJONARNY
(790 ZŁ + VAT)

ON-LINE

KONFERENCJA + WARSZTAT ON-LINE
(1150 ZŁ + VAT)

KONFERENCJA ON-LINE
(650 ZŁ + VAT)

WARSZTAT ON-LINE
(650 ZŁ + VAT)

Slide
ZAPISZ SIĘ JUŻ TERAZ
Slide
NASI PRELEGENCI

Prawnik, długoletni szef działu personalnego, doświadczony praktyk od kilkunastu lat zajmujący się zagadnieniami związanymi z rachubą płac.

Od 30 lat Główny Księgowy i Dyrektor Finansowy. Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

Menedżer, konsultant i trener posiadający wieloletnie doświadczenie w administracji kadrowo-płacowej.

Radca prawnym i ekspert z 20-letnim doświadczeniem w zakresie spraw ubezpieczeń społecznych.

Prawnik, trener, publicysta, konsultant
Posiada ponad dwudziestoletnie doświadczenie zawodowe w zakresie tematyki prawnej.

Ekspert z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, prawnik, współpracownik merytoryczny największych wydawnictw prawniczych.