Slide

Prawnik, długoletni szef działu personalnego, doświadczony praktyk od kilkunastu lat zajmujący się zagadnieniami związanymi z rachubą płac. Jej wiedza prawnicza w połączeniu z doświadczeniem zawodowym przekłada się na najwyższy poziom merytoryczny szkolenia i jednocześnie jego praktyczny charakter, uwzględniający aktualne problemy występujące w pracy działów kadrowo-płacowych.
Autorka i współautorka wielu książek z zakresu rachuby płac i licznych artykułów poświęconych problematyce prawa pracy, prawa podatkowego i ubezpieczeń społecznych, publikowanych w wydawnictwach specjalistycznych.

Od 30 lat Główny Księgowy i Dyrektor Finansowy. Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu na Wydziale Zarządzania i Informatyki oraz Nauk Ekonomicznych. Przez kilka lat była menadżerem zarządzającym w jednostce miejskiej we Wrocławiu. Posiada certyfikat Ministra Finansów do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Jest także certyfikowanym Mediatorem Sądowym. Posiada dwudziestoośmioletnie doświadczenie w księgowości. Od 30 lat Główny Księgowy i Dyrektor Finansowy. Stale się rozwija i pogłębia wiedzę. Od ponad 27 lat prowadzi szkolenia z zakresu kadr i płac, funduszu świadczeń socjalnych i innych. Kładzie duży nacisk na praktykę.

Menedżer, konsultant i trener posiadający wieloletnie doświadczenie w administracji kadrowo-płacowej. Wykładowca na kursach i szkoleniach w zakresie prawa pracy, ubezpieczeń i naliczania wynagrodzeń. Autorka podręczników, zbiorów zadań oraz artykułów dotyczących kalkulowania wynagrodzeń, rozliczania zasiłków z ubezpieczeń społecznych, korygowania list płac.

Radca prawny i ekspert z 20-letnim doświadczeniem w zakresie spraw ubezpieczeń społecznych, z ponad 15 stażem pracy w Centrali ZUS – Departamencie Ubezpieczeń i Składek. Pracując w C/ZUS brał udział w opiniowaniu aktów prawnych związanych z ubezpieczeniami oraz analizował wydawane przez ZUS interpretacje w zakresie ich zgodności z przepisami, kontrolował jednostki terenowe ZUS. Trener z ponad 20 letnim doświadczeniem w przeprowadzaniu szkoleń dla służb kadrowo płacowych, w tym również dla pracowników Oddziałów ZUS.

Ekspert z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, prawnik, współpracownik merytoryczny największych wydawnictw prawniczych. Doświadczony trener i wykładowca. Autor i współautor wielu artykułów, opracowań i komentarzy z zakresu prawa pracy, w tym dotyczących m.in.: zatrudnienia w oświacie, jednostkach sektora finansów publicznych, instytucjach kultury.

Prawnik, trener, publicysta, konsultant. Posiada ponad dwudziestoletnie doświadczenie zawodowe w zakresie tematyki prawnej. Od 2000 r. wykonuje działalność gospodarczą w zakresie konsultingu, w ramach której pomaga zakładać, prowadzić i likwidować inne firmy (działalność prowadzona jest pod firmą Paweł Ziółkowski Biuro Doradztwa Gospodarczego). Autor ponad 14.000 publikacji w prasie fachowej i portalach elektronicznych. Zrealizował ponad 1600 szkoleń o tematyce prawnej, także w formie webinariów. Specjalizuje się w podatkach, prawie pracy i prawie działalności gospodarczej. Specjalista w zakresie wdrażania PPK i ZFŚS.

Cykl konferencji dla kobiet pracujących w działach HR – tematyka obejmuje m.in.: zagadnienia marki kobiet, rozwoju osobistego, umiejętności prowadzenia przemówień publicznych, dress code w biznesie.