23-24 listopada 2023, Warszawa/on-line

Miejsce konferencji:
Golden Floor Centrum
Al. Jerozolimskie 65/79
00-697 Warszawa
(budynek Centrum LIM, lokalizacja Hotelu Marriott)

Konferencja – 23 listopada 2023

Płace 2023/2024 – Wynagrodzenia, składki i podatki z uwzględnieniem najnowszych zmian

PROGRAM:

08:30 – 09:00 Rejestracja

09:00 – 09:15 Prezentacja Firmy Most Wanted!

09:15 – 10:00 Zwolnienia składkowo-podatkowe dotyczące świadczeń niepieniężnych przyznawanych pracownikom – przepisy i ich praktyczna interpretacja

 1. Posiłki finansowane przez pracodawcę – nowe limity i zakres zwolnienia składkowego.
 2. Udostępnienie lokalu mieszkalnego pracownikowi a oskładkowanie i opodatkowanie.
 3. Samochody służbowe a przychód pracownika i osób niebędących pracownikami.
 4. Pakiety ubezpieczeniowe, medyczne i sportowe a przychód pracownika, w tym pracownika przebywającego na urlopie wychowawczym.
 5. Szkolenie, kursy, dopłaty do studiów a najnowsze interpretacje.

Prelegent: Elżbieta Młynarska-Wełpa

10:00 – 10:15 pytania od Uczestników

10:15 – 10:30 PRZERWA

10:30 – 11:15 Urlopy związane z rodzicielstwem (macierzyński, rodzicielski, ojcowski, wychowawczy)

 1. Wymiar urlopów i wpływ na uprawnienia zasiłkowe.
 2. Wysokość zasiłku macierzyńskiego w zależności od uprawnienia:
  • urlop macierzyński i ojcowski,
  • urlop rodzicielski – ustawowy podział urlopu, zasiłek dla jednego i drugiego rodzica,
  • zasiłek macierzyński w razie wniosku o wypłatę za okres urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego.
 3. Rezygnacja z urlopu a prawo do zasiłku.
 4. Prawo do zasiłków po ustaniu ubezpieczenia.
 5. Urlop wychowawczy a praca zarobkowa – zasady podejmowania zatrudnienia.

Prelegent: Michał Culepa

11:15 – 11:30 pytania od Uczestników

11:30 – 12:15 Zmiany w naliczaniu wynagrodzeń w świetle najnowszych interpretacji i stanowisk: PIP, ZUS, KIS i orzecznictwa sądowego

 1. Komentarz zasiłkowy:
  • zmiany w zakresie uwzględniania umów cywilnoprawnych w podstawie zasiłkowej,
  • konsekwencje zmiany etatu dla ustalenia nowej podstawy zasiłkowej,
  • uzupełnianie podstaw zasiłkowych.
 2. Świadczenia związane z pracą zdalną w indywidualnych interpretacjach ZUS i KIS.
 3. Honoraria autorskie a minimalne wynagrodzenie.

Prelegent: Monika Cieślak

12:15 – 12:30 pytania od Uczestników

12:30 – 13:15 PRZERWA NA LUNCH

13:15 – 14:00 Potrącenia z wynagrodzeń od 1 lipca 2023 r. z uwzględnieniem zmian w zakresie minimalnego wynagrodzenia i minimalnej stawki godzinowej

 1. Ochrona wynagrodzenia pracowników – mechanizmy.
 2. Potrącenia obowiązkowe a dobrowolne.
 3. Kwoty wolne od potrąceń, limity dokonywanych potrąceń.
 4. Obowiązkowe potrącenia z wynagrodzenia za pracę.
 5. Kategorie potrąceń (alimenty, inne świadczenia, zaliczki pieniężne, kary pieniężne).
 6. Podstawa dokonania potrąceń.
 7. Maksymalna dopuszczalna kwota potrąceń.
 8. Kwoty wolne.
 9. Potrącenia z umów zlecenia, o dzieło.
 10. Potrącenia z zasiłków.

Prelegent: Andrzej Radzisław

14:00 – 14:15 pytania od Uczestników

14:15 – 14:30 PRZERWA

14:30 – 15:15 Płatne i bezpłatne zwolnienia od pracy

 1. Podstawy prawne płatnych i bezpłatnych zwolnień od pracy;
 2. Zwolnienia wynikające z Kodeksu pracy;
 3. Urlopy związane ze zdarzeniami rodzinnymi;
 4. Obowiązkowe zwolnienia od pracy;
 5. Wynagrodzenie za czas płatnych zwolnień od pracy;
 6. Rekompensata za utracony zarobek.

Prelegent: Iwona Nowak-Przybylska

15:15 – 15:30 pytania od Uczestników

15:30 – 16:15 Podróżne zwolnienia podatkowo-ubezpieczeniowe – delegacja, oddelegowanie, szkolenie

 1. Rodzaje wyjazdów pracowniczych.
 2. Delegacja a oddelegowanie.
 3. Delegacja a szkolenie.
 4. Szczególna regulacja dotycząca kierowców.
 5. Świadczenia przysługujące pracownikowi.
 6. Przegląd zwolnień pod podróżnych:
  • Delegacja,
  • Oddelegowanie,
  • Kierowcy międzynarodowi,
  • Szkolenie.

Prelegent: Paweł Ziółkowski

16:15 – 16:30 pytania od Uczestników

16:30 – 16:45 Zakończenie konferencji

Program konferencji może zostać zmieniony, gdy proces legislacyjny wniesie istotne zmiany do porządku prawnego w obszarze w/w tematyki.

Slide
CENA
STACJONARNIE

KONFERENCJA + WARSZTAT STACJONARNY
(1350 ZŁ + VAT)

KONFERENCJA STACJONARNA
(790 ZŁ + VAT)

WARSZTAT STACJONARNY
(790 ZŁ + VAT)

ON-LINE

KONFERENCJA + WARSZTAT ON-LINE
(1150 ZŁ + VAT)

KONFERENCJA ON-LINE
(650 ZŁ + VAT)

WARSZTAT ON-LINE
(650 ZŁ + VAT)

Slide
ZAPISZ SIĘ JUŻ TERAZ