Slide
Michał Culepa

Ekspert z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, prawnik, współpracownik merytoryczny największych wydawnictw prawniczych. Doświadczony trener i wykładowca. Autor i współautor wielu artykułów, opracowań i komentarzy z zakresu prawa pracy, w tym dotyczących m.in.: zatrudnienia w oświacie, jednostkach sektora finansów publicznych, instytucjach kultury.